1/ Bảng giá Pin Bison cho iPhone (pin dung lượng tiêu chuẩn)

Model

Dung lượng

Giá bán lẻ

Pin Bison iPhone 5 1.440 mAh 200.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 5s 1.560 mAh 230.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 5SE 1.624 mAh 260.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6 1.810 mAh 320.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6 Plus 2.915 mAh 400.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6s 1.715 mAh 370.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 6s Plus 2.750 mAh 430.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 7 1.960 mAh 400.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 7 Plus 2.900 mAh 450.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 8 1.821 mAh 560.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 8 Plus 2.691 mAh 610.000 VNĐ
Pin Bison iPhone X 2.716 mAh 650.000 VNĐ
Pin Bison iPhone XR 2.942 mAh 800.000 VNĐ
Pin Bison iPhone XS 2.658 mAh 800.000 VNĐ
Pin Bison iPhone XS Max 3.174 mAh 900.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 11 3.530 mAh 1.000.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 11 Pro 3.190 mAh 1.200.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 11 Pro Max 3.969 mAh 1.300.000 VNĐ
Pin Bison iPhone SE 2020 1.821 mAh 650.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 12 mini 2.227 mAh 850.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 12 | 12 Pro 2.812 mAh 1.250.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 12 Pro Max 3.687 mAh 1.400.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 13 3.240 mAh 1.000.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 13 Pro 3.095 mAh 1.150.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 13 Pro Max 4.352 mAh 1.250.000 VNĐ
Pin Bison iPhone 13 mini 2.438 mAh 950.000 VNĐ

2/ Bảng giá Siêu Pin Bison cho iPhone (pin dung lượng cao)

Model

Dung lượng

Giá bán lẻ

Siêu Bison iPhone 6 2.250 mAh 390.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 6s 2.250 mAh 390.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 6 Plus 3.600 mAh 450.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 6s Plus 3.600 mAh 480.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 7 2.200 mAh 450.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 7 Plus 3.400 mAh 550.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 8 2.200 mAh 600.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 8 Plus 3.400 mAh 700.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone X 3.100 mAh 800.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone XR 3.350 mAh 900.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone XS 3.050 mAh 900.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone XS Max 3.800 mAh 1.000.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone SE 2020 2.200 mAh 800.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 11 3.530 mAh 1.100.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 11 Pro 3.500 mAh 1.250.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 11 Pro Max 4.500 mAh 1.450.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 12 mini 2.460 mAh 930.000 VNĐ
Siêu Bison iPhone 12 Pro Max 4.420 mAh 1.350.000 VNĐ

3/Bảng giá Siêu Bison Premium cho iPhone

Model

Dung lượng

Giá

Siêu Pin Bison Premium iPhone 7 2.225 mAh 540.000 ₫
Siêu Pin Bison Premium iPhone 7 Plus 3.400 mAh 660.000 ₫
Siêu Pin Bison Premium iPhone 8 2.225 mAh 720.000 ₫
Siêu Pin Bison Premium iPhone 8 Plus 3.400 mAh 840.000 ₫
Siêu Pin Bison Premium iPhone X 3.215 mAh 960.000 ₫
Siêu Pin Bison Premium iPhone XR 3.570 mAh 1.080.000 ₫

4/ Bảng giá pin Bison cho iPad

Model

Dung lượng

Giá

iPad Mini 1 4.490 mAh 400.000 VNĐ
iPad Mini 2 6.470 mAh 550.000 VNĐ
iPad Mini 3 6.470 mAh 550.000 VNĐ
iPad Mini 4 2015 5.124 mAh 600.000 VNĐ
iPad Air 1 8.600 mAh 700.000 VNĐ
iPad Air 2 7.340 mAh 800.000 VNĐ
iPad Mini 5 2019 5.124 mAh 650.000 VNĐ
iPad 2 6.930 mAh 450.000 VNĐ
iPad 3 11.560 mAh 700.000 VNĐ
iPad 4 11.560 mAh 700.000 VNĐ
iPad Pro 9.7 2016 7.306 mAh 800.000 VNĐ
iPad Pro 10.5 2017 8.134 mAh 900.000 VNĐ
iPad 12.9 (1st) 2015 10.307 mAh 1.100.000 VNĐ
iPad Pro 12.9 (2nd) 2017 10.891 mAh 1.200.000 VNĐ
iPad Pro 11 2018 7.812 mAh 1.200.000 VNĐ
iPad Pro 12.9 2018 9.720 mAh  –
iPad Pro 11 2020 7.538 mAh
iPad Pro 12.9 2020 9.720 mAh  –

5/ Bảng giá phụ kiện Bison

Phụ kiện

Giá

Cáp Bison USB-Lightning/Micro/ USB-C (100cm) 80.000 VNĐ
Cáp Bison C-Lightning (100cm) 120.000 VNĐ
Củ Bison 12W 1 cổng 120.000 VNĐ
Củ Bison 12W 2 cổng 140.000 VNĐ
Combo Bison củ cáp 12W 1 cổng (100cm) 150.000 VNĐ
Combo Bison củ cáp 12W 2 cổng (100cm) 170.000 VNĐ
Sạc dự phòng Bison/Mcdodo 10.000mAh 5v-2.1A 220.000 VNĐ
Cường lực Lion 35.000 VNĐ
Cường lực Bison 100.000 VNĐ
Củ sạc Mcdodo 20w 250.000 VNĐ
Cáp Mcdodo C-Lighting 150.000 VNĐ